ค่ายเยาวชนรักษ์บ้านเกิด (Love Earth Save Earth: Wildlife and Marine Life Camp)

ค่ายเยาวชนรักษ์บ้านเกิด
(Love Earth Save Earth: Wildlife and Marine Life Camp)

          เมื่อวันที่ 5-7 มิถุนายน 2560 บริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ร่วมกับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานเกาะสมุย จัดกิจกรรม “ค่ายเยาวชนรักษ์บ้านเกิด” (Love Earth Save Earth: Wildlife and Marine Life Camp) ให้กับเยาวชนและคุณครูจากโรงเรียนรอบสนามบินเกาะสมุย ได้แก่ โรงเรียนวัดบุณฑริการาม โรงเรียนบ้านบางรักษ์ และโรงเรียนบ้านปลายแหลม จำนวนรวม 29 คน ซึ่งได้เดินทางไปเปิดโลกการเรียนรู้เรื่องธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมทางทะเล ณ อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะอ่างทอง อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยมุ่งเน้นให้เยาวชนและคุณครูได้เรียนรู้เรื่องชีววิทยาทางทะเลเพื่อการอนุรักษ์ ความหลากหลายของสิ่งมีชีวิตในท้องทะเล การศึกษาระบบนิเวศทางทะเล การจำแนกชนิดพันธุ์ของสิ่งมีชีวิตทางทะเล การศึกษาระบบนิเวศแนวปะการังและสิ่งมีชีวิต และสร้างความตระหนักแก่เยาวชนและคุณครู ในการให้ความสำคัญและรักษ์หวงแหนทรัพยากรที่เกาะสมุยมีอยู่ รวมถึงส่งต่อสิ่งมีค่านี้สู่รุ่นลูกหลานต่อไป

นอกจากนี้เยาวชนและคุณครู ยังได้เรียนรู้และฝึกปฏิบัติการผ่าปลาเพื่อศึกษาระบบภายใน การดำน้ำเบื้องต้น โทษของการทิ้งขยะลงท้องทะเล และสัมผัสกับธรรมชาติที่สวยงามของท้องทะเลไทย

สำหรับผลการประเมินแบบสอบกิจกรรม พบว่า เยาวชนและคุณครูต้องการให้จัดกิจกรรมนี้อีกร้อยละ 97 และการเข้าร่วมกิจกรรมเป็นไปตามความคาดหวังร้อยละ 79

ตัวอย่างความรู้สึกและข้อเสนอแนะจากการแบบสอบถามการเข้าร่วมกิจกรรม
          - “เป็นกิจกรรมที่ดี นักเรียนได้ปฏิบัติจริง ได้เห็นทรัพยากรที่อยู่ในชุมชนของตนเอง ทำให้เกิดความรู้สึกรักษ์และหวงแหนในทรัพยากรธรรมชาติที่อยู่ใกล้ตัว”
          - “รู้สึกสนุกมาก และดีใจที่ได้มีโอกาสดี ๆ ที่ได้เข้าร่วมกิจกรรมครั้งนี้ ขอบคุณพี่ ๆ บางกอกแอร์เวย์ส อาจารย์ พี่ ๆ EEC และ ททท. มาก ๆ ค่ะ”
          - “เป็นกิจกรรมที่สร้างโอกาสให้เยาวชนได้เรียนรู้และมีส่วนช่วยในการอนุรักษ์ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม อยากให้มีกิจกรรมช่วยเหลือสังคมแบบนี้อย่างยั่งยืนต่อไป”

by softmelt.com รับทำเว็บไซต์