มาตรการเข้าพื้นที่อำเภอเกาะสมุย ข้อมูล ณ วันที่ 26 กรกฎาคม 2564