เอกสารที่ต้องเเสดงเพื่อผ่านจุดตรวจค้น เเละก่อนขึ้นอากาศยาน