การเดินทางขณะตั้งครรภ์ความปลอดภัยของผู้โดยสารและบุตรเป็นสิ่งสำคัญสำหรับเรา ทางสายการบินขอแนะนำให้ผู้โดยสารที่ตั้งครรภ์ขอคำปรึกษาจากแพทย์ก่อนวางแผนการเดินทางเพื่อป้องกันความเสียงที่อาจจะเกิดขึ้นกับทั้งผู้โดยสารและบุตรในครรภ์ และเพื่อไม่ให้เกิดความล่าช้าในการเช็คอิน

ท่านผู้โดยสารอาจจำเป็นต้องนำเอกสารทางการแพทย์อื่นๆ ติดตัวสำหรับการเดินทาง เอกสารที่ท่านจะต้องแสดงจะขึ้นอยู่กับระยะการตั้งครรภ์ของท่าน โดยท่านสามารถตรวจสอบได้ตามตารางด้านล่าง
 


 

หมายเหตุ :
กรอกแบบฟอร์มแจ้งการตั้งครรภ์ได้ที่เคาท์นเตอร์เช็คอิน
ใบรับรองแพทย์จะต้องเป็นภาษาอังกฤษและมีข้อมูลดังต่อไปนี้ชื่อ-นามสกุล ของผู้โดยสาร และวันเกิด
วันคลอดที่ได้คาดหมายไว้
วันที่จะเดินทางโดยเครื่องบิน
คำยืนยันการตั้งครรภ์ทารกคนเดียว หรือแฝด และการตั้งครรภ์เป็นไปตามปกติ ไม่มีภาวะแทรกซ้อน
คำยืนยันว่าผู้โดยมีสภาวะที่เหมาะสมกับการเดินทาง
ระบุวันที่ และ รายละเอียดสำหรับการติดต่อแพทย์ผู้ทำการตรวจ
ใบรับรองแพทย์มีอายุ 3 สัปดาห์นับจากวันออกเอกสาร
ในวันเดินทาง พนักงานของบริษัทหรือนักบินมีสิทธิ์ที่จะปฏิเสธการรับผู้โดยสารมีครรภ์หากเห็นว่าสภาวะของผู้โดยสารไม่ปลอดภัยที่จะเดินทางโดยเครื่องบิน แม้ว่าใบรับรองแพทย์จะระบุว่าผู้โดยสารสามารถเดินทางได้ตามปกติ


อ้างอิงข้อมูลจาก: www.bangkokair.com
Powered by MakeWebEasy.com