คำแนะนำผู้โดยสารขาออก
image
ผู้โดยสารขาออกภายในประเทศ

ขั้นตอนที่ 1 ผู้โดยสารตรวจบัตรโดยสารที่เคาน์เตอร์เช็คอิน ที่อาคาร Check-in

ขั้นตอนที่ 2 ผู้โดยสารแสดงตั๋วที่นั่ง และเอกสารยืนยันตัวตน (บัตรประชาชน หรือหนังสือเดินทาง) ณ จุดตรวจผู้โดยสารขาออกภายในประเทศ ที่อาคาร Main gate

        ขั้นตอนตรวจสอบความปลอดภัย

             1.แสดงเอกสารการเดินทาง

             2.แยกสิ่งของสัมภาระ ของเหลว คอมพิวเตอร์ฯ เพื่อผ่านเครื่องเอ็กซ์เรย์

             3.เดินผ่านเครื่องตรวจวัตถุโลหะ (Walk Through)

             4.ตรวจร่างกายผ่านเครื่องตรวจ (Hand Scanner)

ขั้นตอนที่ 3 รอขึ้นเครื่องที่อาคาร Gate 1,2,3 ตามที่ระบุในตั๋วที่นั่งของท่าน

  * ภายในอาคารผู้โดยสารขาออกภายในประเทศ ผู้โดยสารสามารถรับบริการเครื่องดื่ม อาหาร และอินเตอร์ไวไฟฟรี ภายในจุดรอขึ้นเครื่องบิน
image
ผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศ

ขั้นตอนที่ 1 ผู้โดยสารตรวจบัตรโดยสารที่เคาน์เตอร์เช็คอิน ที่อาคาร Check-in

ขั้นตอนที่ 2 ผู้โดยสารแสดงตั๋วที่นั่ง และเอกสารยืนยันตัวตน (บัตรประชาชน หรือหนังสือเดินทาง) ณ จุดตรวจผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศ  ผ่านจุดตรวจค้น ที่ Gate 6,7

        ขั้นตอนตรวจสอบความปลอดภัย

             1.แสดงเอกสารการเดินทาง

             2.แยกสิ่งของสัมภาระ ของเหลว คอมพิวเตอร์ฯ เพื่อผ่านเครื่องเอ็กซ์เรย์

             3.เดินผ่านเครื่องตรวจวัตถุโลหะ (Walk Through)

             4.ตรวจร่างกายผ่านเครื่องตรวจ (Hand Scanner)

ขั้นตอนที่ 3 ตรวจหนังสือเดินทาง

ขั้นตอนที่ 4 รอขึ้นเครื่อง ณ ห้องพักรอผู้โดยสารที่อาคาร Gate6,7 ตามที่ระบุในตั๋วที่นั่งของท่าน

  * ภายในอาคารผู้โดยสารขอออกระหว่างประเทศ ผู้โดยสารสามารถรับบริการเครื่องดื่ม อาหาร ร้านค้าปลอดอากร และอินเตอร์เน็ตไวไฟฟรี ภายในจุดรอขึ้นเครื่องบิน
Powered by MakeWebEasy.com