บริการภายในสนามบิน
image
เคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์   ผู้โดยสารและผู้ใช้บริการสนามบินสามารถติดต่อสอบถามข้อมูลได้ที่จุดบริการข้อมูล ซึ่งมีทั้งหมด 2 จุด ในบริเวณอาคาร Check-in และอาคาร Meeting
เปิดให้บริการตั้งเเต่เวลา 09.00 - 18.00 น.
ติดต่อสอบถามข้อมูลที่เบอร์ 077-428500
image
ศูนย์แจ้งติดตามสัมภาระ  ผู้โดยสารสามารถติดตาม แจ้งสัมภาระสูญหาย ได้ที่ศูนย์แจ้งติดตามสัมภาระ ภายในอาคารผู้โดยสารขาเข้าภายในเทศ ( Gate 4 )
image
ห้องพยาบาล  ห้องพยาบาลของสนามบินตั้งอยู่บริเวณด้านเหนือของอาคาร Arrival hall
image
บริการ Wheelchair สำหรับผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วย ทางสนามบินมีบริการ Wheelchair สำหรับผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วย ที่อาคาร Check-in
image
บริการคืนภาษีมูลค่าเพิ่ม  บริการคืนภาษีมูลค่าเพิ่ม Vat refunds อยู่ภายในบริเวณอาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศ
image
แลกเปลี่ยนเงินตราระหว่างประเทศ
ภายในอาคารผู้โดยสารขาเข้า
image
บริการขนส่งสินค้า Cargo
เปิดให้บริการตั้งเเต่เวลา 08.00 - 19.00 น.
ติดต่อได้ที่เบอร์ 077-428500-31505
image
ร้านค้าปลอดอากร สำหรับผู้โดยสาร  ร้านค้าปลอดอากรจะมีให้บริการ 2 จุดด้วยกัน คือ บริเวณอาคารผู้โดยสารขาเข้าระหว่างประเทศ และภายในอาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างระหว่างประเทศ
image
ศูนย์รับเเจ้งเหตุ ตำรวจท่องเที่ยว  บริการช่วยเหลือนักท่องเที่ยว บริเวณอาคาร Meeting Point
เบอร์ติดต่อ 083-104-9150
image
ห้องละหมาด  เป็นห้องที่ใช้สำหรับการสักการะบูชาของชาวมุสลิม ทางสนามบินจัดให้บริการอยู่บริเวณอาคารMain gate เนื่องจากห้องละหมาดเป็นห้องที่ใช้สำหรับการสักการะบูชาของชาวมุสลิม ทางเจ้าหน้าที่ได้มีการกำหนดข้อปฏิบัติง่าย ๆ 3 ข้อในการใช้ห้องละหมาดไว้ดังนี้

*กรุณาอย่าใช้เป็นที่นอนหลับ และพักผ่อนโดยเจตนา
*ห้ามนำรถเข็น/สัมภาระ/อาหารเข้ามาในห้องละหมาด
*กรุณารักษาความสะอาด และใช้สิ่งของที่จัดไว้ให้อย่างระมัดระวัง
image
ด่านกักกันสัตว์ ตั้งอยู่บริเวณอาคารสมุยปาร์ค เปิดให้บริการตั้งเเต่เวลา 08.00 - 17.00 น. หรือตามเวลาราชการ ติดต่อได้ที่เบอร์ 077-428500
image
ด่านกักกันพืช ตั้งอยู่บริเวณอาคารสมุยปาร์ค 
เปิดให้บริการตั้งเเต่เวลา 08.00 - 17.00 น.
หรือตามเวลาราชการ
ติดต่อได้ที่เบอร์ 077-428500
Powered by MakeWebEasy.com