คำแนะนำผู้โดยสารขาเข้า
image

ผู้โดยสารขาเข้าภายในประเทศ

ขั้นตอนที่ 1 ผู้โดยสารลงจากเครื่อง นั่งรถรางไปยังอาคารผู้โดยสารขาเข้าภายในประเทศ สังเกตป้ายบอกทางไปยังห้องโถงรับกระเป๋า

ขั้นตอนที่ 2 รอรับกระเป๋า ที่ห้องโถงรับกระเป๋า ที่ Gate4

ขั้นตอนที่ 3 ออกสู่ห้องโถงผู้โดยสารขาเข้า สามารถนัดพบผู้มารับได้ที่จุด
Meeting area


ขั้นตอนที่ 4 เดินทางออกจากท่าอาอากาศยานโดยสวัสดิภาพ สามารถศึกษาข้อมูลการเดินทาง และแผนที่อากาศยาน

image

ผู้โดยสารขาเข้าระหว่างประเทศ

ขั้นตอนที่ 1 ผู้โดยสารลงจากเครื่อง นั่งรถรางไปยังอาคารผู้โดยสารขาเข้าระหว่างประเทศ สังเกตป้ายบอกทางไปยังจุดตรวจหนังสือเดินทาง

ขั้นตอนที่ 2 แสดงหนังสือเดินทาง และบัตรขาเข้า ตม. ณ เคาน์เตอร์ตรวจคนเข้าเมือง

ขั้นตอนที่ 3 รอรับกระเป๋าบริเวณ ห้องโถงรับกระเป๋า Gate5

ขั้นตอนที่ 4 ออกสู่ห้องโถงผู้โดยสารขาเข้า สามารถนัดพบผู้มารับได้ที่จุด
Meeting area


ขั้นตอนที่ 5 เดินทางออกจากท่าอาอากาศยานโดยสวัสดิภาพ สามารถศึกษาข้อมูลการเดินทาง และแผนที่อากาศยาน

 

 

Powered by MakeWebEasy.com