แบบฟอร์มขอขึ้นโดรน รัศมี 9 กิโลเมตร จากสนามบินสมุย

Last updated: 12 เม.ย 2567  |  2904 จำนวนผู้เข้าชม  | 

แบบฟอร์มขอขึ้นโดรน รัศมี 9 กิโลเมตร จากสนามบินสมุย

ตามประกาศกระทรวงคมนาคม เรื่อง หลักเกณฑ์การอนุญาตและเงื่อนไขในการบังคับ หรือปล่อยอากาศยานซึ่งไม่มีนักบิน ประเภทอากาศยานที่ควบคุมการบิ นจากภายนอก พ.ศ. 2558 ข้อ ๕ (๒) (ช) ข้อ ๙ (๒) (ก) กำหนดให้ผู้บังคับหรือปล่อยอากาศยานซึ่งไม่มีนักบินต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขในระหว่างทำการบินโดยห้ามทำการบินภายในระยะเก้ากิโลเมตร (ห้าไมล์ทะเล) จากสนามบินหรือที่ขึ้นลงชั่วคราวของอากาศยาน เว้นแต่ได้รับอนุญาตจากเจ้าของหรือผู้ดำเนินการสนามบินอนุญาตหรือที่ขึ้นลงชั่วคราวอนุญาต 
โดยผู้ที่ต้องการขออนุญาตทำการปล่อยโดรนภายในรัศมี 9 กิโมเมตรจากสนามบินสมุย
สามารถร้องขอผ่านแบบฟอร์มออนไลน์พร้อมแนบเอกสารประกอบได้ที่ https : //forms.gle/62ud2KANycbonsrf9
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Email: AirsideUSM@bangkokair.com

Powered by MakeWebEasy.com