เขตปลอดภัยในการเดินอากาศและการขออนุญาตก่อสร้างภายในเขตปลอดภัยในการเดินอากาศ

Last updated: 12 เม.ย 2567  |  1379 จำนวนผู้เข้าชม  | 

เขตปลอดภัยในการเดินอากาศและการขออนุญาตก่อสร้างภายในเขตปลอดภัยในการเดินอากาศ

กระทรวงคมนาคมได้ประกาศให้พื้นที่โดยรอบสนามบินให้เป็นพื้นที่ เขตปลอดภัยในการเดินอากาศ เพื่อควบคุมความสูงของสิ่งปลูกสร้าง อาคาร ไม้ยืนต้น มิให้เป็นสิ่งกีดขวางต่อการบิน  ให้เกิดความปลอดภัยต่ออากาศยาน ผู้โดยสาร เจ้าหน้าที่ฯ รวมไปถึงชุมชนบริเวณโดยรอบสนามบิน


การดำเนินการปลูกสร้างสิ่งปลูกสร้าง อาคารต่าง ๆ รวมไปถึงการปลูกไม้ยืนต้นในบริ เวณดังกล่าวต้องได้รับการอนุญาตจากสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย

ข้อมูลเพิ่มเติม
https://www.caat.or.th/th/ archives/20239

 
ฝ่ายมาตรฐานสนามบิน สำนักงานการบินพลเรือนแห่ งประเทศไทย
333/105 อาคารหลักสี่พลาซ่า ชั้น 9 ถนนกำแพงเพชร 6 แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210
โทรศัพท์ 02-568-8826 วันจันทร์ – วันศุกร์ เวลา 08.30 – 16.30 น. (มีพักเที่ยง)


Powered by MakeWebEasy.com