สนามบินสมุย Samui International Airport มีบริการ UNACCOMPANIED MINOR หรือ UM ที่เป็นบริการพี่เลี้ยงดูแลบุตรหลานของท่านตลอดการเดินโดยเครื่องบิน

Last updated: 12 เม.ย 2567  |  672 จำนวนผู้เข้าชม  | 

สนามบินสมุย Samui International Airport มีบริการ UNACCOMPANIED MINOR หรือ UM ที่เป็นบริการพี่เลี้ยงดูแลบุตรหลานของท่านตลอดการเดินโดยเครื่องบิน

สำหรับหลักเกณฑ์ในการใช้บริการในกรณีให้เด็กโดยสารไปกับสายการบินเพียงลำพัง มีดังนี้

 • ผู้ปกครองจะต้องแจ้งขอรับบริการล่วงหน้าอย่าง
  น้อย 24 ชั่วโมง ก่อนการเดินทาง
 • อายุของเด็ก 6-12 ปี
 •  แจ้งข้อมูล เด็ก ทั้งชื่อ สกุล อายุ เพศ วันที่ หมายเลข
  เที่ยวบิน สถานีต้นทาง และสถานีปลายทาง รวมทั้งชื่อ
  ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ของผู้ปกครองที่พาเด็ก/UM มาส่ง
  สถานีต้นทาง และชื่อ ที่อยู่เบอร์โทรศัพท์ของผู้ปกครองที่มารับที่สถานีปลายทาง และนำข้อมูลทั้งหมดไปกรอกในแบบฟอร์ม “Handling Advice for Unaccompanied Minor” เพื่อเป็นหลักฐาน ผู้มารับที่สถานีปลายทางต้องเป็นคนคนเดียวกับชื่อที่แจ้งไว้กับ Resevation and Ticket Office
 • ที่สำคัญพ่อแม่ ผู้ปกครองที่มาส่งเด็กแล้วยังกลับบ้านทันทีไม่ได้ จะต้องรอจนกว่าเครื่องบินลำที่เด็กเดินทางนั้น
  ทะยานขึ้นสู่ท้องฟ้าไปแล้ว 

  ปล. ค่าบริการ UM มีค่าใช้จ่ายเพิ่มไปในค่าตั๋ว ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับช่วงวันที่ทำการจอง

  สามารถติดตามข่าวสารและข้อมูล ศูนย์บริการข้อมูลลูกค้า 1771 หรือ +66(2) 270 6699
  อีเมล reservation@bangkokair.com

Powered by MakeWebEasy.com