FOD Walk Day (Foreign object debris Walk Day) @Samui International Airport

Last updated: 12 เม.ย 2567  |  617 จำนวนผู้เข้าชม  | 

FOD Walk Day (Foreign object debris Walk Day) @Samui International Airport

กิจกรรมFOD นี้ถูกจัดขึ้นเพื่อเสริมสร้างวัฒนธรรมในการมีส่วนร่วมด้านความปลอดภัย อีกทั้งยังช่วยส่งเสริมให้พนักงานทุกท่านเกิดความตระหนักในเรื่องความอันตรายของ FOD ที่อาจจะเกิดขึ้นได้หากเราละเลย

  


FOD Walk Day @Samui International Airport มีผู้เข้าร่วมทั้งหมด 46 ท่าน
ประกอบไปด้วย สนามบินสมุย ,สายการบินบางกอกแอร์เวย ,BAGS ,BAFS ,BAC ,BSS และ BASE ค่ะ

Powered by MakeWebEasy.com